สินค้าเกษตรเดือน ก.ค. ราคาสูงขึ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์ราคา และการผลิตสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม 2553 ปรากฏว่า สินค้าที่ออกสู่ตลาดมาก ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผลไม้ชนิดต่างๆ ได้แก่ เงาะ มังคุด และ ลองกอง รวมถึงข้าวนาปรัง สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปรัง เงาะโรงเรียน มังคุด ลองกอง สุกร และ ไก่เนื้อ โดยข้าวนาปรัง เงาะ มังคุด ราคาสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง และสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ทุเรียน และ ลำไย โดย มันสำปะหลัง ราคาลดลง เนื่องจากระยะนี้มีฝนตกมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพหัวมันสดและเปอร์เซ็นต์แป้งลดลง ส่วนทุเรียน และ ลำไย ราคาลดลง เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยเฉพาะทุเรียน มีผลผลิตจากภาคใต้ ที่เริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์หน้าคาดว่า ราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยลำไยราคาอาจจะปรับตัวลดลง เนื่องจากลำไยภาคเหนือ จะออกสู่ตลาดมากขึ้น ส่วนยางพารา คาดว่าราคาจะลดลง เนื่องจากมีปัจจัยลบจากค่าเงินเยน ที่แข็งค่า ส่งผลให้ราคาตลาดโตเกียว ปรับลดลง ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ อุปทานยาง ที่มีน้อยจากภาวะฝนตกทางภาคใต้ จะส่งผลให้ราคายางไม่ปรับลงมาก ในระยะนี้ สำหรับ ไข่ไก่ในตลาดทั่วไปนั้น คาดว่าราคาจะปรับตัวลดลงจากการที่กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดมาตรการขอความร่วมมือจากสมาชิก และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศ ให้ยืดอายุแม่ไก่แก่ ยืนกรงออกไปจาก 78 สัปดาห์ ไปจนถึง 82 สัปดาห์ เพื่อให้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ เข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง และจากสภาพอากาศที่เย็นลง รวมทั้งมาตรการอื่นๆ จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่ และผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการมีมาตรการจากรัฐบาลในการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา ด้านการตลาดอย่างเร่งด่วนอีกด้วย