ครม.รับทราบนโยบายแก้ปัญหาไข่แพง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบผลประชุมคณะกรรมการนโยบายไข่ไก่ หรือ egg board กำหนดมาตรการ 3 ระยะ ในการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ แพง ซึ่งมาตรการเฉพาะหน้านั้น ให้ปรับราคาไข่ไก่ลดลง โดยยืดอายุแม่ไก่ การงดการส่งออกและกระจายอายุไก่ไข่ให้เกษตรกร โดยให้กระทรวงพาณิชย์ ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ซึ่งคาดว่า ราคาจะลดลงอย่างรวดเร็ว ส่วนระยะกลางนั้น ให้เวลาผู้
ทรงคุณวุฒิ 60 วัน ศึกษาโครงสร้างเกี่ยวกับการบริหารงาน ขณะที่มาตรการในระยะยาว เกี่ยวกับเรื่องของแม่พันธุ์นั้น ให้มีการดำเนินการ เพื่อพิจารณารูปแบบที่เหมาะสม นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยด้วยว่า คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบอนุมัติงบประมาณกว่า 3,900 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินงานโครงการขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพารา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพารา ในภาคเหนือและภาคอีสาน อีก 1,000,000 ไร่ โดยให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปตกลงเรื่องงบกับสำนักงบประมาณ