กสิกรไทย คาดเงินสะพัดบอลโลกพันล้าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ศูนย์วิจัย กสิกรไทย จำกัด สำรวจ "พฤติกรรมการติดตามฟุตบอลโลก 2010 ของชาวกรุงเทพฯ" ในระหว่าง วันที่ 4-18 มิถุนายน 2553 จากกลุ่มตัวอย่าง 552 ชุด โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างตามอายุ เพื่อสำรวจพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร และเครื่องดื่ม ในระหว่างวันที่ 20-28 มิถุนายน 2553 โดยคาดว่าค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร และเครื่องดื่ม ที่เพิ่มขึ้นในช่วงฟุตบอลโลก 2010 ก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดสูงขึ้น 1,000 ล้านบาท ในธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม โดยเฉพาะ ขนมขบเคี้ยว อาหารสำเร็จรูป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหารเสริมสุขภาพ