ครม.เห็นชอบหลายมาตรการช่วยประชาชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบในหลักการวิธีปฎิบัติ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบทางการเมือง หลังมีการขอสำรองวงเงินงบกลางที่ 451 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือทั้งในส่วนเรื่องเงินเดือนของลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ และค่าเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการ และที่ประชุมยังได้มีการอนุมัติกรอบวงเงินในการอุดหนุนทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท. จำนวน 2,285 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำหรับการบริการสาธารณะในส่วนของรถไฟ ชั้น 3 ซึ่งในส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟรี นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ ตามที่คณะกรรมการไข่ไก่ หรือ egg board ได้มีการเสนอแนวทางในการแก้ปัญหามาก่อนหน้านี้ ทั้งในการตรวจสต๊อกรวมไปถึงการยกเว้นการส่งออกอีกด้วย