กกร.จี้รัฐเปิดบัญชีราย ชื่อกิจการร้ายแรง

กกร.จี้รัฐเปิดบัญชีราย ชื่อกิจการร้ายแรง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธาน ส.อ.ท. เผย ที่ประชุม กกร. มีมติเห็นชอบ ให้รัฐเร่งประกาศบัญชีรายชื่อ 18 กิจการร้ายแรงให้ชัดเจน เรียกความเชื่อมั่น พร้อมตั้ง คกก.พิจารณาปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานด้อยฝีมือ

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เปิดเผย ภายหลังการประชุม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร.ว่า ในวันนี้ที่ประชุมได้มีมติในการแก้ไขปัญหาตามมาตรา 67 วรรค 2 ในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยอยากให้รัฐบาลเร่งออกประกาศ 18 กิจการที่มีความรุนแรง เพื่อให้เกิดความชัดเจนตามรัฐธรรมนูญ และเป็นการเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุน หลังประเทศไทย ได้รับผลกระทบในหลายด้าน

ด้าน นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้เตรียมจัดตั้งคณะทำงานด้านแรงงาน สำหรับการพัฒนาแรงงานที่ไม่มีประสบการณ์ หรือ unskilled workers เพื่อพิจารณาปรับโครงสร้างค่าแรงสำหรับแรงงานที่ด้อยฝีมือ โดยคาดว่า จะมีการปรับเพิ่ม เพื่อให้สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ร้อยละ 5-10 และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม