พณ.ส่งสัญญาณราคาข้าวเริ่มปรับสูงขึ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ ราคาข้าวในขณะนี้ เริ่มมีการปรับราคา สูงขึ้นแล้ว หลังจากคาดการณ์ว่า มีการทำนาปรัง รอบที่ 3 จะมีปริมาณน้อยลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างน้อย 1,000,000 ตัน จากปัญหาภัยแล้ง และเพลี้ยกระโดด ทำให้ผลผลิต มีปริมาณไม่ได้ตามความต้องการ โดยราคาข้าวเปลือกเจ้า สัปดาห์นี้ ราคา
เฉลี่ยสูงกว่าราคาในช่วงสัปดาห์ก่อน 500-600 บาท อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศ ราคาเคียงกลาง อ้างอิง ข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน 15 % ใช้ชดเชยราคาระหว่าง วันที่ 5 -11 ก.ค. นี้ ราคาข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,063 บาท ชดเชยตันละ 1,937 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาตันละ 10,391 บาท ชดเชยตันละ 609 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,876 บาท
ไม่ต้องชดเชย