อมตะฯ ทุ่ม600ลบ.สร้างอ่างเก็บน้ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ.อมตะคอร์ปอเรชั่น (AMATA) เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดสรรงบลงทุน 500-600 ล้านบาท เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่า จะเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำได้อีกเท่าตัว รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนว่า จะไม่เผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำ หลัง นักลงทุน เริ่มกลับเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ สถานการณ์ภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นในไทย อาจทำให้นักลงทุนไม่เชื่อมั่น และจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม

โดยบริษัทจะเริ่มลงทุนโครงการดังกล่าวในปีนี้ - ปี 2556 หลังจากแล้วเสร็จ คาดว่า จะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น เป็น 60 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แบ่งเป็นน้ำในอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 40 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และอมตะ ซิตี้ 20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี จากปัจจุบันที่มีปริมาณน้ำ 30 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยมีความต้องการใช้รวม 25 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เท่านั้น