อาเซียนเห็นชอบแผนโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เผิดเผยถึง ผลการประชุมความร่วมมือขององค์กรทางด้านกิจการไฟฟ้าของอาเซียน (HAPUA) ครั้งที่ 26 ซึ่งมีสมาชิกอาเซียนจากทั้ง 9 ประเทศ ได้เห็นชอบเดินหน้าแผนแม่บทการสร้าง โครงข่ายเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้า ในภูมิภาค ให้เป็นระบบเดียวกัน หรือ ASEAN Power Grid โดยเฉพาะ 16 โครงการในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ด้วยกระแสตรง และกระแสสลับ ที่มีแผนครอบคลุมในระยะยาวถึงปี 2568 โดยจะเดินหน้าศึกษาศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ของแต่ละประเทศว่า มีกำลังผลิตได้เท่าใด , ภาพรวมการใช้ไฟฟ้า , ร่างแนวเส้นสายส่งไฟฟ้า และมาตรฐานที่ใช้ร่วมกันในภูมิภาค

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านพลังงานนิวเคลียร์มาผลิตไฟฟ้า รองรับความต้องการใช้พลังงานที่สูงขึ้นในอนาคต สำหรับโครงการของไทยที่อยู่ใน 16 โครงการ ในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า จะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ได้ประมาณ 3,000 เมกะวัตต์ อาทิ โครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าระหว่างไทย-ลาว , ไทย-พม่า และไทย-มาเลเซีย