พท.เร่งเยียวยาผู้ถูกทำร้ายจากมาตราการรัฐ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อม นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงผลการสัมมนา พรรค ว่า พรรคเพื่อไทย มียุทธศาสตร์ใหม่ที่จะต้องเร่งดำเนินการ คือ การสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีของคนในประเทศ เร่งเยียวยาประชาชน ที่ถูกทำร้ายจากนโยบาย และมาตรการของรัฐบาล และที่สำคัญพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นสถาบัน การเมือง ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน หรือ เศรษฐกิจมหภาคของประเทศและการพัฒนาเครือข่ายออนไลน์ ขณะที่นโยบายที่พรรคจะเน้นต่อจากนี้ไป คือ จะแยกเป็นนโยบายกลุ่มจังหวัด นโยบายพื้นที่
พิเศษ นโยบายเกษตรกรร่ำรวย ประชาชนมั่งคั่ง นโยบายน้ำแก้จน นโยบายแผ่นดินของเรา และนโยบายลูกหลานมีงานทำ

ส่วนกิจกรรมเร่งด่วน ที่พรรคจะเร่งทำในเดือน ก.ค. นี้ คือ การเปิดเผยความจริง ในเรื่องการทำทุจริตของกระทรวงต่างๆ และการเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุม รวมถึงการจัดนิทรรศการเสวนา และการปราศรัยทั่วประเทศด้วย