เลขาฯกมม.ยันได้ตัวหน.พรรคบ่ายนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุริยะใส กตศิลา เลขาธิการพรรคการเมืองใหม่ เปิดเผยถึง การประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ว่า วันนี้จะเปิดให้ สมาชิกพรรคทุกคนที่แสดงเจตจำนง สามารถเข้าประชุม เพื่อเลือก หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคและรองเลขาธิการพรรคได้ คาดว่า กระบวนการจะเสร็จสิ้นได้ชื่อหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ภายใน 13.00น. วันนี้ ทั้งนี้เห็นว่า หัวหน้าพรรค ต้องเป็นสมาชิกพรรค ซึ่งเบื้องต้นมีการเสนอชื่อ นายสมศักดิ์ โกศัยสุข รักษาการหัวหน้าพรรค นายประพันธ์
คูณมี และตน อย่างไรก็ตาม หากได้ หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารชุดใหม่แล้ว ก็จะรีบประชุมกรรมการบริหาร เพื่อเริ่มการเลือกตั้งท้องถิ่น ในการเปิดรับสมัคร ส.ก. และ ส.ข. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 ส.ค.นี้

ขณะที่ บรรยากาศเข้าร่วมประชุมใหญ่ เริ่มคึกคัก โดยมีสมาชิกพรรค ทยอยกันมาลงทะเบียน บริเวณอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกคนต่างพร้อมใจกัน สวมเสื้อสีเขียว ซึ่งเป็นสีประจำของพรรคการเมืองใหม่