สอท.หวั่นมาบตาพุดไม่ชัดฉุดนักลงทุน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ภาคเอกชนยังคงเป็นห่วง 18 ประเภทกิจการความรุนแรง ที่คณะกรรมการ 4 ฝ่าย ประกาศออกมา เนื่องจากกระทบต่อการลงทุนด้านโลจิสติกส์
อาทิ การสร้างท่าเรือ สนามบิน การก่อสร้างล้ำเข้าไปในทะเล จะต้องดำเนินการตามหลักสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย ตามมาตรา 67 และยังเปิดช่องให้ชุมชน สามารถยื่นต่อศาลปกครองได้ ซึ่งแม้กำหนดออกมาจากการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 4 ฝ่าย แต่ก็อาจกลับเข้าไปได้ หากมีการยื่นฟ้อง

นอกจากนี้ โอกาสการพัฒนาของประเทศจะลดลง เนื่องจากไม่สามารถขยายตัวของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงพอใจการทำงานของ คณะกรรมการ 4 ฝ่าย ในระดับหนึ่ง และทุกฝ่ายจะมีความเห็นที่แตกต่างกัน แต่เชื่อว่าในที่สุดจะหาจุดสมดุลได้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เหลือเพียง 7 โครงการ ที่ยังติดอยู่ใน 18 ประเภทกิจการความรุนแรง ซึ่งจะต้องหาทางออกกันต่อไป