ธ.ก.ส.เล็งตรึงดอกเบี้ยคงที่อีก6ด.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารมีนโยบายตรึงอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีก 6 เดือน เพื่อช่วยเหลือภาคเกษตรกร และลดปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ที่สินค้าเกษตรได้ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง หลังจากในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยแบ่งเป็นดอกเบี้ย MLR ร้อยละ 4.75 สำหรับเกษตรกรชั้นดี ส่วนลูกค้าทั่วไป ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.75 ซึ่งถือว่าคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคารอื่นๆ