กสม.เตรียมส่งเทียบเชิญศอฉ.แจงคงพ.ร.ก.ต่อ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า หลังรับหนังสือจาก นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข แกนนำกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ที่ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติให้รัฐบาลยกเลิกการขยาย พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกจังหวัด เนื่องจากเห็นว่า เป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขต ละเมิดสิทธิประชาชน และเรียกร้องให้ปล่อยตัว นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ประธานมูลนิธิกระจกเงาที่ถูกจับกุมตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นั้น ทางคณะอนุกรรมการสิทธิพลเมืองและการเมือง ได้ติดตามการใช้อำนาจตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของรัฐบาลมาโดยตลอดทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด นอกจากนี้ ยังได้เชิญตัวแทนจาก ศอฉ. และ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เข้าชี้แจง ซึ่งจะเตรียมสรุปผลในอีก 1-2 วันนี้ ทั้งนี้ หากเห็นว่า มีการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิทางการเมืองภาคประชาชน และขัดต่อนโยบายปรองดอง จะเสนอให้ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ.ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือ ยกเว้นข้อกำหนดบางประเด็นต่อไป