คกก.แก้รธน. คาดกรอบชัดไม่เกิน ต.ค.นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวุฒิสาร ตันไชย เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กล่าวภายหลังการประชุมว่าคณะกรรมการชุดใหญ่ ได้หารือถึงรายละเอียดการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 ชุด โดยเห็นชอบทำให้ คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ใน 6 ประเด็น โดยเฉพาะ เรื่องการทำหนังสือสัญญา ตามมาตรา 190 ที่มาและการดำรงตำแหน่งของ ส.ส. และ ส.ว. รวมถึง เรื่องการยุบพรรคการเมือง ซึ่งคาดว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายนนี้ ขณะที่ คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปรับโครงสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทย จะศึกษาใน 2 ด้าน ได้แก่ การปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง และการปรับปรุงขบวนการยุติธรรม ส่วนคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายประสานงาน ระหว่าง อนุกรรมการ ทั้ง 3 ชุด กับคณะอนุกรรมการชุดใหญ่และส่วนภูมิภาค ขณะเดียวกัน ต้องวางแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษา อาทิ ปลัดกระทรวงไอซีที และอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ นายวุฒิสาร กล่าวด้วยว่า คณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 ชุด จะประชุมกันทุกสัปดาห์ และจะประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ ครั้งต่อไป ในวันที่ 14 ก.ค.นี้ โดยจะมีความชัดเจนเรื่องกรอบการแก้ไขรัฐธรรมในเดือนตุลาคม เพื่อให้เกิดความสบายใจว่า คณะกรรมการ ไม่มีเจตนาที่จะยื้อเวลาในการดำเนินการ