พบไทยคมใช้เงินประกันไม่สอดคล้องสัญญา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจะอาหมิง โตะตาหยง ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร ระบุ ภายหลังผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT เข้าชี้แจง ถึงกรณีการซื้อคืนดาวเทียมไทยคม ว่าจากการตรวจสอบพบไทยคม นำเงินประกันมูลค่า 6,700,000 เหรียญสหรัฐจากกรณีที่บริษัทประกันจ่ายให้ เนื่องจากเกิดความเสียหายไปใช้โดยไม่สอดคล้องกับข้อสัญญาเดิม เนื่องจากเงินส่วนนี้ ต้องให้ภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งพบมีการแก้ไขลดสัดส่วนถือหุ้น จากสัดส่วนเดิมผู้มีสัญชาติไทย 51% ต่อสัดส่วนต่างด้าว 49% เป็นสัดส่วน 60% ต่อ 40% ซึ่งข้ามขั้นตอนการอนุมัติ ของคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ นายเจะอาหมิง ยังกล่าวอีกว่า กรรมาธิการยังมีความเห็นให้ กระทรวงไอซีที ศึกษาอย่างละเอียด ซึ่งการซื้อคืนดาวเทียมไทยคม รวมทั้งยังมีบางความคิดเห็น ที่เห็นควรซื้อดาวเทียมดวงใหม่เนื่องจากประเทศไทยยังคงมีวงโคจรหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้ กรรมาธิการ จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอีกครั้ง