สำนักกิจการอวกาศICTยันไทยคมเป็นของคนไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรที่มี นายเจะอามิง โตะตาหยง ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา กรณีที่รัฐบาลมีนโยบายซื้อหุ้นของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) จากบริษัท เทมาเส็ก โฮสดิ้งส์ จำกัด

โดย นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ผอ.สำนักกิจการอวกาศ กระทรวงไอซีที
ได้เดินทางมาชี้แจงยืนยันต่อคณะกรรมการ ว่าดาวเทียมไทยคมเป็นของคนไทย ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงไอซีที โดยมีเอกชน คือ บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับสัมปทานด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อขยายช่องสัญญาณทางอากาศ ภายใต้สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียม ในสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 51 ส่วนรายละเอียดการเป็นนอมินี ในการถือครองหุ้นอื่นๆ นั้น เป็นหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบในรายละเอียดการผิดเงื่อนไขสัญญา

ทั้งนี้ นายไชยยันต์ ยังยืนยันอีกด้วยว่า ดาวเทียมไทยคม เป็นดาวเทียมสื่อสารเพื่อการพาณิชย์เท่านั้น เพราะเป็นดาวเทียมที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณรบกวน ดังนั้นจึงไม่สามารถถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อสำรวจแหล่งน้ำมัน แหล่งแร่ หรือ ดำเนินการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงได้