รัฐอนุมัติหลักการซื้อรถประจำตำแหน่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง กรณีที่ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อซื้อรถประจำตำแหน่ง แทนการเช่าในปัจจุบัน โดยสามารถกันกระสุนได้ สำหรับ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารของสำนักนายกรัฐมนตรีว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการอนุมัติในหลักการ ส่วนจะต้องปรับเปลี่ยนจากการเช่าซื้อ มาเป็นระบบการจัดซื้อรถ โดยเริ่มทดลองด้วยการซื้อ เพราะอาจมีข้อเสนอที่ดีกว่า อาทิ ข้อเสนอในการบำรุงรักษา ที่มีแนวโน้มจะถูก แต่เนื่องจากระยะเวลา ของปีงบประมาณกระชั้นชิดมาก จึงส่งผลให้ทำได้เพียงอนุมัติหลักการ โดยให้ไปพิจารณาดำเนินการโครงการจัดซื้อ ทั้งนี้ยังไม่มีการกล่าวถึง วงเงินของงบประมาณว่าจะมีจำนวนเท่าใด แต่ตนเข้าใจว่าการจัดซื้อจะมีราคาที่ถูกกว่าเช่า