ครม.มอบอานันท์-ประเวศน์ตั้งกก.ปฏิรูป

ครม.มอบอานันท์-ประเวศน์ตั้งกก.ปฏิรูป
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบระเบียบสำนักนายกฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ที่มี นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปที่มี น.พ.ประเวศ วะสี เป็นประธาน โดยจะมอบหมายให้ประธานแต่ละคณะ ไปแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละชุดซึ่งมั่นใจว่าจะไม่มีเรื่องการเมืองเข้าไปแทรกแซง และมีอิสระในการทำงาน นอกจากนี้ นายกฯ ย้ำว่าที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการทำงานกับภาคอื่นๆ หลายคณะ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในการดำเนินการก็มีการไว้ใจกันมากขึ้น รวมถึงได้มีการผลักดันผลของการทำงานของคณะกรรมการในแต่ละชุด เช่น การทำงานของคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ที่ผ่านมา นอกจากนี้ นายกฯ ยังกล่าวถึงการระงับการทำธุรกรรมทางการเงินของเครือข่าย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ว่าเป็นหน้าที่ของ ศอฉ. ที่จะดูแล แต่หากพบว่า จะมีการนำเงินมาสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย ก็จะต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ประมาทเกี่ยวกับเหตุระเบิดการยิงอาร์พีจี ไปยังกรมพลาธิการทหารบก จ.นนทบุรี แต่ยอมรับว่า เครือข่ายที่พยายามเคลื่อนไหวยังมีทรัพยากรอยู่มาก แต่เชื่อว่า คนส่วนใหญ่ต้องการให้ประเทศสงบ อีกทั้งจะไม่ยอมให้ใครมาลบแผนปรองดองเด็ดขาด