ปตท.เล็งนำต้นแบบญี่ปุ่นบริหารแก๊สLNGไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังพาคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมคลังก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG ที่ โซเดกาอุระ เทอร์มินอล ของบริษัทโตเกียวแก๊สประเทศญี่ปุ่นว่า ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นต้นแบบการนำเข้าก๊าซ LNG รายใหญ่ ที่สุดของโลก โดยในปี 2552 มีการนำเข้าประมาณ 70 ล้านตัน หรือ คิดเป็นร้อยละ 40 สำหรับความต้องการ LNG ของโลก โดยคลังก๊าซ LNG ของโตเกียวแก๊ส มีทั้งหมด 27 แห่ง สามารถรับ LNG ได้ 180 ล้านตันต่อปี โดยร้อยละ 40 ถูกส่งไปใช้ในเมือง ส่วนที่เหลือร้อยละ 60 ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในภาคครัวเรือน โดยส่งผ่านระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีความปลอดภัยสูง ทั้งนี้ ญี่ปุ่นถือเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ คลังก๊าซ LNG ที่มีประสิทธิภาพที่สุดของโลก ซึ่งประเทศไทยสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารแก๊ส LNG ในประเทศ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ เพื่อรองรับการนำเข้า LNG ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง