บล.กรุงไทยเตรียมเปิดขายกองทุนตราสารหนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้ บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ให้ผู้ลงทุนได้เลือกตามความเหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 12 ( KTFF12 ) เปิดจำหน่าย วันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2553
อายุ 1 ปี11 เดือน มูลค่า โครงการ 700 ล้านบาท มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะพิจารณาความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก และเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสม เมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรภาครัฐประเทศเกาหลีใต้ และเป็นกองทุนที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุก 3 เดือน ผลตอบแทนประมาณการที่ร้อยละ 2.65 ต่อปี และมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

สำหรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรเกาหลีใต้ มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดการณ์ว่าเกาหลีใต้ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินในวันที่ 8 กรกฎาคม นี้ เนื่องจาก มีการปรับเพิ่มประมาณการณ์ GDP ในปี 2553 จากเดิมร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.80 ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งคาดว่าอาจจะสูงกว่าร้อยละ 3 ในช่วงครึ่งปีหลัง ทำให้ยีลของพันธบัตรเกาหลีใต้ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นในทุกช่วงอายุ นับว่าเป็นโอกาสที่ดี สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดจำหน่ายรอบใหม่ สำหรับกองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนคุ้มครองเงินต้น 1 ( KTFIX3M1 ) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตรภาครัฐในประเทศสัดส่วนร้อยละ 99 ส่วนที่เหลือลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ อายุโครงการ 3 เดือน ผลตอบแทนประมาณการที่ร้อยละ 0.90 ต่อปี

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!