อานันท์ยันทำม.67วรรค2สมบูรณ์ใช้ได้เลย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางคณะกรรมการได้หมดวาระการทำงานลงแล้ว โดยได้ดำเนินการแก้ไขมาตรา 67 วรรค 2 ตามรัฐธรรมนูญ โดยมีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่ง
สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที ผ่านคณะกรรมการองค์การอิสระเฉพาะกาลที่ได้มีการจัดตั้งขึ้น โดยที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขปัญหานิคมเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้ดำเนินการแล้วในองค์การอิสระประมาณ 4-5สัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม องค์การอิสระจะทำงานควบคู่ไ ปกับคณะกรรมการประสานงาน จนกว่าจะจัดตั้งเป็นการถาวร หลังจะต้องรอขบวนการให้ผ่านจากรัฐสภาก่อน ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีก 1 ปี

ด้าน นายอานันท์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ส่วนเรื่องอุตสาหกรรมที่มีความรุนแรงอีก 8 ประเภท นั้น คงต้องเป็นหน้าที่ของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการออกกฎกระทรวง เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป