มติกพช.ตรึงราคาLPG-NGVถึงกพ.54

มติกพช.ตรึงราคาLPG-NGVถึงกพ.54
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้พิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบ
ด้านพลังงาน โดยเห็นชอบให้ตรึงราคาจำหน่ายปลีกก๊าซ LPG สำหรับครัวเรือน และก๊าซ NGV สำหรับภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมออกไปอีก 6 เดือน จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 และเห็นชอบให้คงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ
หรือ ค่าเอฟที ในระดับปัจจุบันถึงสิ้นปี 2553 จากนั้นให้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการเรกูเลเตอร์ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะมีการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบในวันพรุ่งนี้
พร้อมกับการพิจารณาต่ออายุมาตรการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนมาตรการอื่นๆ ต่อไป