ครม.ศก.รับทราบสถานการณ์น้ำทั่วปท.มี46%

ครม.ศก.รับทราบสถานการณ์น้ำทั่วปท.มี46%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ รองเลขาธิการนายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ได้รับรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ ว่ามีปริมาณน้ำ 33,661 ลบ.ม. หรือ ร้อยละ 46 ของความจุอ่าง น้อยกว่าปริมาณน้ำในปี 2552 ร้อยละ 11

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียหายต่อการทำการเกษตร ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงพาณิชย์ ตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบ หลังจากรัฐบาลได้จัดทำโครงการประกันรายได้ เป็นการจูงใจให้กับเกษตรกรในการทำการเกษตร หากมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทย ทบทวนการใช้น้ำ
ในอ่าง เพื่อการอุปโภคบริโภคในอนาคต รวมทั้งการสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอในอนาคต เนื่องจากสถานการณ์น้ำในขณะนี้ยังถือว่า ยังอยู่ในขั้นวิกฤติ