ส.ผู้เลี้ยงไก่ไข่เผยราคาหน้าฟาร์ม2.80บ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เปิดเผยรายการ "เจาะข่าวเด่นเปิดประเด็นดัง" ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เอ็มบีชาแนล ว่า การแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะนี้ รัฐบาลจำเป็นต้องแก้ไขทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่ราคาขายหน้าฟาร์มที่ต้องไม่สูงจนเกินไป ซึ่งขณะนี้ ไข่ไก่หน้าฟาร์มมีราคาขายอยู่ที่ 2.80 บาทต่อฟอง เพิ่มสูงขึ้นจากราคาปกติ ที่ซื้อขายอยู่ในราคา 2.60 บาทต่อฟอง โดยมีพ่อค้าคนกลาง เป็นผู้กำหนดราคากลาง ไม่ใช่เกษตรกรผู้เลี้ยง และยอมรับว่าราคากลางในขณะนี้อ่อนไหวมาก ซึ่งเป็นผลมาจากหลายปัจจัยตั้งแต่ราคาต้นทาง ที่เป็นต้นทุนการดำเนินงานของเกษตรกร ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ที่เพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมาก และผลกระทบจากปัญหาอากาศที่ร้อนจัด
และภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ต้นปี แม้ว่าช่วงนี้จะเริ่มมีฝนตกลงมาบ้าง แต่ขาดความต่อเนื่อง ผลผลิตไข่ไก่จึงยังคงมีปริมาณไม่มากนักและขนาดของไข่ไก่ก็ค่อนข้างเล็ก โดยส่วนตัวเชื่อว่าสถานการณ์ไข่ไก่จะกลับสู่ภาวะปกติ เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ซึ่งแม่ไก่จะให้ผลผลิตที่ดีขึ้น