ธปท.เชื่อการเมืองไม่กระทบศก.ท่องเที่ยว

ธปท.เชื่อการเมืองไม่กระทบศก.ท่องเที่ยว
INN News

สนับสนุนเนื้อหานายบัณฑิต นิจถาวร รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลล่าสุดของ สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (แอตต้า) พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยในช่วงวันที่ 11-21 มิ.ย. เพิ่มเป็น 2,500 คนต่อวัน เมื่อเทียบกับช่วงวันที่ 21-31 พ.ค. เฉลี่ย 1,500 คนต่อวัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ภาคการท่องเที่ยวไทย ไม่ได้รับผลกระทบมากอย่างที่คาดการณ์และปรับฟื้นตัวขึ้นค่อนข้างเร็ว โดย ธปท. จะต้องติดตามว่า จะเป็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหรือไม่

นอกจากนี้ ยังพบว่าธุรกิจส่งออกและท่องเที่ยว มีการปรับตัว และเติบโตในเอเชียมากขึ้น จากเดิมที่เน้นส่งออกตลาดสหรัฐและยุโรป แต่ปัจจุบันสัดส่วนการส่งออกไทย ขยายไปจีนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 11-12 ซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค และมีโอกาสขยายตัวได้อีก ส่วนการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินหยวน ที่ทำให้ค่าเงินภูมิภาคแข็งค่าขึ้นตามไปด้วยนั้น เชื่อว่า จะทำให้ภาคการบริโภคในจีนและภูมิภาคเอเชียปรับเพิ่มขึ้น แต่ยังคงต้องติดตามเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด เพราะยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการฟื้นตัวที่เปราะบาง