ไตรรงค์ให้เอกชนลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณาการร่วมลงทุนรัฐ-เอกชน ได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไปพิจารณารายละเอียด หากเอกชนรายใดสนใจร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง 4 เส้นทาง ก็ให้เสนอแนวทาง กลับมายัง คณะกรรมการฯ ภายใน เดือน ส.ค.นี้ ก่อนจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี ภายใน เดือน ก.ย.

สำหรับโครงการลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูง 4 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 745 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 209,396 ล้านบาท เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะทาง 615 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 180,379 ล้านบาท เส้นทาง กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ระยะทาง 937 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 234,071 ล้านบาท และกรุงเทพฯ-ระยอง ระยะทาง 221 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 56,601 ล้านบาท