กรมพัฒนาธุรกิจคาดต่างด้าวทำงานไทยเพิ่ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง สถิติการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าว ประกอบกับธุรกิจในประเทศไทย ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2553 ว่า มีคนต่างด้าวขออนุญาตประกอบธุรกิจ จำนวน 128 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เงินทุนลดลง ร้อยละ 25 โดยมีเงินทุนที่ 3,833 ล้านบาท ซึ่งในปี 2552 ช่วงเดียวกัน มีเงินลงทุน 5,109 ล้านบาท โดยกิจการที่มีเงินลงทุนสูง เนื่องจากการลงทุนระบบสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐาน การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน โดยในช่วงครึ่งปีหลัง แนวโน้มการขออนุญาตจะเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ และมีมาตรฐานการกระตุ้นการลงทุนต่างๆ โดนประเทศที่มีการลงทุนในประเทศทางสูงสุด ได้แก่ประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 38 รองลงมาเป็นสิงคโปร์ ร้อยละ 14 เยอรมนี ร้อยละ 6 ฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ ประเทศหลัก ร้อยละ 4