คณิตเชื่อสรรหากก.ปฏิรูปแล้วเสร็จใน15วัน

คณิตเชื่อสรรหากก.ปฏิรูปแล้วเสร็จใน15วัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. เปิดเผยโดยยืนยันว่า จะสามารถหาคณะกรรมการร่วม แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ภายหลังขอขยายเวลาจากนายกรัฐมนตรี
ได้อย่างแน่นอน ซึ่งขณะนี้ กรรมการ อยู่ระหว่างทาบทามบุคคลต่างๆ เข้าร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ ขณะเดียวกัน ยอมรับว่า เป็นภาระหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบและค้นหาความจริง และเห็นว่า การทำงานต้องไม่ยึดติดกับ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศมากนัก

ขณะที่ นายแพทย์ ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ในฐานะประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย ระบุว่า คณะกรรมการชุดของนายคณิต มีความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ส่วนตัวสนับสนุนให้มีการหารือกับกลุ่มการเมืองต่าง ๆ และเชื่อในความสามารถของนายคณิต แต่เห็นว่า กระบวนการนี้ต้องใช้เวลาเนื่องจาก ประเทศไทย เพิ่งรับทราบ พร้อมกับยังไม่เข้าใจการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี