กทช.เชื่อประชาพิจารณ์3Gฉลุย-ใช้ในปี53

กทช.เชื่อประชาพิจารณ์3Gฉลุย-ใช้ในปี53
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ กรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทช.) ประธานคณะทำงาน 3G เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. กรณีการเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่านความถี่ 2.1 GHz (3G) ในวันนี้ว่า กทช. ได้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมกลุ่มย่อยเยอะพอสมควร จึงไม่น่าจะมีอะไรติดขัด แต่อาจจะมีเสียงทักท้วงจากกลุ่มเสียประโยชน์บ้างนิดหน่อย ซึ่งต้องรอติดตามดูเหตุการณ์ในช่วงประชาพิจารณ์ ถ้ามีผู้เสนอความคิดเห็นที่ดี ก็พร้อมปรับตามที่เสนอ แต่ถ้าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ กทช. ดำเนินการ

สำหรับเงื่อนไขและราคากลางที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ตนมองว่าไม่น่าจะมีปัญหา เพราะสอดคล้องกับของเดิม ซึ่งกำหนดให้มีใบอนุญาต 4 ใบ แบ่งเป็นขนาด 10 เมกะเฮิร์ตซ์ 3 ใบ และ 15 เมกะเฮิร์ตซ์ 1 ใบ โดยเงื่อนไขใหม่ลดเหลือแค่ 3 ใบ ขนาดคลื่นความถี่เท่ากันคือ 15 เมกะเฮิร์ตซ์ ส่วนราคากลางเริ่มต้นที่ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคากลางเดิม ยืนยันว่าเป็นการตั้งราคาที่ใกล้เคียงและสมเหตุผลกับราคาจริงมากที่สุด โดย กทช. ยังคงเป้าหมายเดิมในการเปิดประมูลใบอนุญาต ในเดือน ก.ย. และเริ่มให้บริการได้ภายในสิ้นปีนี้