รมว.คลังจี้มหาดไทยเร่งผุดธนาคารที่ดิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับ ก.มหาดไทย ในการผลักดันให้เกิดธนาคารที่ดิน เพื่อช่วยเหลือผู้ไม่มีที่ดินทำกิน และประชาชนที่รายได้น้อยได้เช่าที่ดินในราคาต่ำเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างรายได้ หลังจากพบว่าปัจจุบันมีผู้ครอบครองที่ ดินเป็นจำนวนมากแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ รัฐบาลจึงเร่งผลักดันร่างกฎหมายภาษีที่ดิน เพื่อกระตุ้นให้มีการนำที่ดินว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ โดยคาดว่าหลังจากประกาศใช้กฎหมายภาษีที่ดินจะมีรายได้จากการจัดเก็บในปีแรกประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งธนาคารจะนำไปใช้ซื้อที่ดินให้ประชาชนที่ยากจนเช่าทำประโยชน์ทางการเกษตรในราคาถูก โดยหากธนาคารที่ดินที่อยู่ในความดูแลของ ก.มหาดไทย เกิดเป็นรูปธรรมได้ก่อนก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยมีกระทรวงการคลังให้การสนับสนุนจัดหาแหล่งเงินกู้