กกต.รับหนังสือตอบกลับศอฉ.แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยว่าขณะนี้ กกต. ได้รับหนังสือตอบกลับจาก ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. ในกรณีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 6 กรุงเทพมหานคร ภายใต้การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้ว โดย ศอฉ. ระบุว่า ประชาชนมีสิทธิในการแสดงออก เพื่อสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้ต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง ด้านกรณีที่ผู้สมัครเลือกตั้ง จะจัดเวทีปราศรัยหาเสียงนั้น สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
แต่การปราศรัยหาเสียง ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการแถลงนโยบาย ให้ประชาชนได้รับทราบ ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้ง โดยไม่อาจดำเนินการใดๆ เพื่อยุยงให้มีการกระทำ ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ในบ้านเมือง รวมถึงกรณีที่ กกต. กำหนดให้ผู้สมัครใช้จ่ายในการหาเสียงคนละไม่เกิน 1 ล้าน 5 แสนบาทนั้น สำหรับผู้สมัครที่ถูกสั่งห้ามทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถยื่นคำขอต่อ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งได้