พพ. จ่อขยายลงทุนโซล่าฟาร์มในอีสาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังลงนาม ความร่วมมือการลงทุนโครงการโซล่าฟาร์ม โดยเปิดเผยว่า โครงการโซล่าฟาร์ม เป็นโครงการแรกที่ได้รับความไว้ใจ ในการร่วมลงทุนจาก International Finance Corporationซึ่งเป็นสถาบันการเงินภายใต้การดูแลของธนาคารโลก ซึ่งได้งบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท ในการทำโครงการทุ่งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีกำลังการผลิตขนาด 6 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้กว่า 200 เเมกะวัตต์ และมีการขยายการลงทุน
ในภาคอีสานอีกประมาณ 34 โครงการ โดยเชื่อว่า จะสามารถทำได้ตามแผนแม่บท การพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี ที่ 500 เมกะวัตต์ ภายใน 2-3 ปี ข้างหน้า หลังการขยายเป้าพลังงานทดแทนออกไปอีกนั้น คงต้องดูของเรื่องความเหมาะสมว่า ช่วงเวลาไหนควรส่งเสริมมากน้อยเพียงใด เพราะหากส่งเสริม หรือ ขยายเป้าเร็วไป อาจมีผลกระทบไปถึงค่าเอฟที ซึ่งทำให้ประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น