ปลัดICTพร้อมแจงปปช.กรณีตั้งอธิบดีกรมอุตุ

ปลัดICTพร้อมแจงปปช.กรณีตั้งอธิบดีกรมอุตุ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. กรณีที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. มีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวน ว่าที่ ร.ต. (หญิง)
ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที และ นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการ สำนักพยากรณ์อากาศ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ว่า ตนเพิ่งทราบเรื่องดังกล่าว และยินดีที่จะนำข้อมูลชี้แจงต่อ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นข้อมูลเดิมที่เคยชี้แจงต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม หรือ ก.พ.ค. ในฐานะ หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่า จะเข้าชี้แจงพร้อมกับ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที หรือไม่ เพราะยังไม่ได้รับการติดต่อจาก ป.ป.ช.

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าว น่าจะเป็นกรณีการยื่นเสนอและแต่งตั้ง นายสมชาย ใบม่วง เป็น อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อปี 2551 ซึ่งตนยอมรับว่า ขั้นตอนการยื่นเสนอชื่อ นายสมชาย เป็นช่วงคาบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2518 เป็น พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ซึ่ง ก.พ.ค. ได้สรุปออกมาแล้วว่า ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก คุณสมบัติไม่ตรงตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ กระทรวงไอซีที จึงดำเนินการถอดถอนการเสนอชื่อ นายสมชาย ออกจาก ครม.