ผู้ตรวจมท.ยันออกบัตรสมาร์ทการ์ดถูกกม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะอดีตอธิบดีกรมการปกครอง ยืนยันการจัดทำแบบสมาร์ทการ์ด แบบไมโครเทค ถูกต้องตามหลักกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 22 พ.ศ.2550 และได้
รับรองบัตรไปตามอำนาจเจ้าพนักงานผู้ออกบัตร ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้น คือ การล่าช้าในการออกบัตรสามารถร้องให้กับสำนักงานอัยการสูงสุด ชี้ขาดว่าเป็นความผิดของใคร ระหว่างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย หรือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ใน พ.ศ.2550 ที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยว่า มีความผิดกรณีดังกล่าวนั้น หากระบุว่า ตนมีความผิดจะร้องเรียนความเป็นธรรมอย่างถึงที่สุด โดยในวันพรุ่งนี้จะนำเรื่องดังกล่าวไปร้องเรียนต่อกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา นอกจากนี้ นายวงศักดิ์ ยังเปิดเผยอีกว่า บัตรสมาร์ทการ์ด ที่ไม่ผ่านการตรวจรับ เนื่องจากมีความเข้าใจผิดเรื่องการปลอมแปลง เช่น โฮโลแกรมไม่มีแผนที่ประเทศไทยเหมือนบัตรรุ่นเดิม