ตั้งปธ.ฟอร์ดเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเกียรติ สิทธีอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่า ในวันนี้ นายโจเซฟ อาร์ ไฮนริกส์ รองประธานบริหาร และประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าพบ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อสอบถามสถานการณ์ทางการเมือง ก่อนจัดงานแถลงข่าว ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ในวันที่ 24 มิ.ย.นี้ โดยหลังจากการหารือ นายกฯ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ นายโจเซฟ ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุนของไทย เพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทย ในฐานะแหล่งรองรับการลงทุน รวมทั้งให้ความเห็นและคำแนะนำเรื่องยุทธศาสตร์การชักจูงการลงทุนจากประเทศในแถบอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก เนื่องจาก นายไฮนริกส์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ ความเข้าใจที่ดี เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศและการลงทุนในไทยเป็นอย่างดี