สุเทพสั่งผู้ว่าทั่วปท.ดูธงไตรรงค์ธำรงไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง ในฐานะประธานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ กล่าวระหว่างการมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน โครงการธงไตรรงค์ธำรงไทย และโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสมัครเอกลักษณ์ของชาติว่า ตนมอบหมายให้ ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ดูแลทั้ง 2 โครงการด้วยตนเอง เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป เนื่องจาก วิกฤติการเมือง ที่ผ่านมานั้น ส่งผลให้ รัฐบาล ได้รับบทเรียน รวมทั้ง เห็นภัยอันตรายแห่งชาติ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก ขณะที่ความเจริญที่เกิดขึ้น ทำให้การติดต่อสื่อสารมีความรวดเร็ว จึงส่งผลให้มีการรับวัฒนธรรมต่างชาติ ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมของไทยและเอกลักษณ์ของชาติ ทั้งนี้เชื่อว่า ขีดความสามารถของทุกคน จะนำมาซึ่งความสามัคคีของคนในชาติได้ อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 โครงการ จะเริ่มต้นในเดือนมิ.ย. นี้