ครม.ไฟเขียวรฟท.ซื้อหัวรถจักร2.8พันลบ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงผล การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้มีการอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท.ปรับปรุงเส้นทางเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 5 รวมระยะทาง 308 ก.ม. กรอบวงเงิน 8,508 ล้านบาท และระยะที่ 6 รวมระยะทาง 278 ก.ม. กรอบวงเงิน 6,779 ล้านบาท โดยทั้ง 2 ระยะ จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 ปี และยังได้อนุมัติให้ ร.ฟ.ท.จัดหาหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า รวม 20 หัวรถจักร วงเงินกว่า 2,800 ล้านบาท ด้าน นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแรงงาน ในการให้นายจ้าง หรือ เจ้าของสถานประกอบการ รวมถึงรัฐ รับคนพิการเข้าทำงาน ในอัตราพนักงาน 100 คน ต่อคนพิการ 1 คน ซึ่งหากไม่รับคนพิการเข้าทำงาน ทางผู้ประกอบการจะต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ตามที่อัตรารัฐกำหนดไว้