ครม. อนุมัติร่าง พ.ร.บ.กำกับบัตรเครดิต

ครม. อนุมัติร่าง พ.ร.บ.กำกับบัตรเครดิต
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติกำกับดูแลบัตรเครดิต เพื่อให้ร้านค้ามีการตรวจสอบการใช้บัตรเครดิตของลูกค้า รวมไปถึง ควบคุมบัตรที่เป็นของสถาบันการเงิน และไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งต่อไปจากนี้จะมีการเสนอให้ สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติอนุมัติการลดหย่อนหนี้ให้กับเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและช่วยเหลือเกษตรกรลงครึ่งหนึ่ง และยืดระยะเวลา การชำระหนี้ออกเป็น 15 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ MLR-3 รวมไปถึง ยังได้มีการอนุมัติแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จำนวน 980,000 ราย ที่ต้องยื่นระยะเวลาการปลูกข้าวออกไปอีก 1 เดือน

โดยให้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ยืดระยะเวลาการชำระหนี้และดอกเบี้ยออกไปอีก 1 เดือนเช่นกัน เพื่อเป็นการลดภาระขณะที่ยังไม่มีรายได้