หอการค้าชี้ลดค่าหยวนส่งออกได้ประโยชน์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล กรรมการรองเลขาธิการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การที่ ประเทศจีน ประกาศยืดหยุ่นค่าเงินหยวน จะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน เพราะการแข่งขันง่ายขึ้น แต่ทั้งนี้ยังต้องติดตามว่า จีนจะมีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่ และการปรับค่าเงินหยวน จะมีความต่อเนื่องในระดับใด แต่เชื่อว่า ในภาพรวมจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยและการท่องเที่ยว

กรรมการรองเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยังมองว่า การผ่อนปรนค่าเงินหยวน จะทำให้มีเม็ดเงินลงทุนจากจีน ไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดยเห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน อย่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ควรเข้าไปศึกษาโอกาสนโยบายดังกล่าว