กรณ์ ขออีก 1 ด.เลือกผู้ว่าฯ ธปท.คนใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผย กรณีการแต่งตั้ง ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คนใหม่ ที่จะมาแทน นางธาริษา วัฒนเกส ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งว่า คาดว่า ต้องใช้เวลาอีกไม่เกิน 1 เดือน จึงจะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ธปท.เสนอต่อ นายกรัฐมนตรี ได้ เพราะรายงานการสรรหาผู้สมัครที่ได้รับจากประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าฯ (ธปท.) เมื่อ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้เสนอชื่อผู้สมัครให้พิจารณา 2-3 ราย แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ซึ่งตนมองว่า แต่ละคนมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ดังนั้นจึงต้องมีการติดต่อสอบถามผู้สมัครเป็นรายบุคคลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นหลักๆ ที่สำคัญ ในการทำหน้าที่ ผู้ว่าฯ ธปท.ในอีก 4-5 ปีข้างหน้า เช่น วิสัยทัศน์ที่มีต่อโครงสร้างของหน่วยงาน ภารกิจที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน ระหว่างการดูแลนโยบายทางการเงินและการคลัง รวมทั้งแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินฉบับที่ 2 ที่ ครม.อนุมัติไปแล้วว่า แต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไร จากนั้น ตนจะสรุปผลการคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ว่าฯ ธปท.คนใหม่ ให้ นายกรัฐมนตรี พิจารณา