ปชป.ยังอุบไม่เผยชื่อผู้ลงสมัครลต.ซ่อมสส.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ในฐานะคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขต 6 เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการสรรหา ส.ส.กทม. เขต 6 ที่มี นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นประธาน ได้
พิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสม ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา แต่ไม่ขอเปิดเผยรายชื่อผู้ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ เนื่องจากต้องนำเสนอรายชื่อดังกล่าว ให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครที่มี นาย
บัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นประธาน และคณะกรรมการบริหารพรรค พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อที่คณะกรรมการชุด นายอภิรักษ์ เสนอ หรือสามารถเสนอรายชื่อบุคคลอื่น เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม
ได้

ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการพิจารณาบุคคลจากที่ปรากฎเป็นข่าวไปแล้ว ก่อนหน้านี้ 5 รายชื่อ และในวันพรุ่งนี้ คณะกรรมการบริหารพรรค จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมพรรคอีกครั้ง