นายกฯเตรียมระชุมกตช.21มิย.ดันสบ10ใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวแจ้งว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) นัดประชุม ก.ต.ช. ครั้งที่ 2/2553 ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระ เรื่องเพื่อทราบ รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขณะที่เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องที่ 1 กำหนดลักษณะงานสำหรับบริหารงาน ตร. เรื่องที่ 2 การกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 10) (ด้านสืบสวน) และเรื่องอื่นๆ

สำหรับวาระการกำหนดลักษณะงานสำหรับการบริหาร ตร. นั้น พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รักษาราชการแทน ผบ.ตร. จะขอขยายหน้างานของ ตร. จากเดิมที่ ก.ต.ช. กำหนดไว้ 4 ด้าน คือ 1. บริหาร 2. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 3. ความมั่นคงและกิจการพิเศษ และ 4. กฎหมายและสอบสวน แต่หลังจาก ตร. ได้รับการอนุมัติจาก ก.ตร. เพื่อเปิดตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 10) ด้านการสืบสวน ขึ้นมาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา ครั้งนี้ ตร. จึงจะขอ ก.ต.ช. เพื่อเปิดลักษณะงานด้านการสืบสวน ขึ้นอีก กลายเป็น 5 หน้างาน เพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า ทั้งนี้ในคราวเดียวกัน ตร. ก็จะขออนุมัติเปิดตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ10) ที่ถูกวิจารณ์ว่าเปิดไว้เพื่อให้ พล.ต.ท.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ช่วย ผบ.ตร. ที่ทำงานใกล้ชิดรัฐบาลในช่วงปราบปรามผู้ชุมนุม กลุ่มเสื้อแดง ได้ขยับติดยศ พล.ต.อ. ขึ้นเป็น รอง ผบ.ตร. ก่อนวาระระจำปี จาก ก.ต.ช. ด้วย เพื่อให้ตำแหน่งนี้กำหนดได้ โดยสมบูรณ์ครบตามกฎหมาย