กมธ.งบ แถลงพิจารณางบ กต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางอนุสรา ยังตรง ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ในคณะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได้แถลงผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ วงเงินงบประมาณกว่า 7,600 ล้านบาท โดยพิจารณาเห็นว่า กระทรวงการต่างประเทศ ควรเร่งส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติกลับมาประเทศ โดยใช้ช่องทางภารกิจทีมประเทศไทย ช่วยสร้างคาวมเข้าใจถึงสถานการณ์ของประเทศ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และการลดช่องว่างทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม นอกจากนี้ นางอนุสรา กล่าวอีกว่า กระทรวงการต่างประเทศ ควรเร่งสร้างความสัมพันธ์ลดปัญหาความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเจรจากับความร่วมมือต่างๆ โดยเฉพาะร่วมกันแก้ปัญหาภัยแล้ง