กขช.อนุมัติเกณฑ์รับประกันราคาข้าว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ด้านการผลิต ได้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปี 2553/2554 รอบที่ 1 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช. พิจารณาโดยราคาประกันข้าว และปริมาณรับประกันรายได้ โดยราคาประกันที่อนุมัติครั้งนี้คำนวณจากต้นทุนการผลิต รวมกับค่าขนส่ง 200 บาท ซึ่งเท่ากับโครงการปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ซึ่งสำหรับราคาประกันข้าวมีดังนี้ ในส่วนที่คิดกำไรให้เกษตรกร 40 % โดยคิดที่ความชื่น 15 % ประกอบด้วยข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,300 บาท ข้าวเปลือกหอมจังหวัด ตันละ 14,300 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ตันละ 11,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท และ ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 9,500 บาท สำหรับการกำหนดปริมาณประกันรายได้เกษตรกร ที่ประชุมได้เห็นชอบประมาณประกันรายได้ต่อครัวเรือน เช่นเดียวกับโครงการปี 2552/2553 รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 เช่นกัน