นายกฯบอก2ปีได้แนวทางแก้ไขที่ดินทำกินชัด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในงานสัมมนา โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล แนวเขตที่ดินของรัฐ ประเภทป่าไม้ว่า ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนาน โดยรัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งตัวเองมองว่า โครงการนี้จะเป็นโครงการที่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เนื่องจาก ปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองบ้าง ซึ่งโครงการนี้ จะเป็นหนึ่งแนวทางที่จะนำไปสู่แผนปรองดองแห่งชาติ โดยจะเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ที่เป็นปัญหาพื้นฐานของประชาชนในประเทศ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี มั่นใจว่าภายใน 2 ปี จะได้ข้อยุติเชิงวิทยาศาสตร์และข้อเท็จจริง ที่จะนำมาทำเป็นนโยบาย ก่อนที่จะตัดสินเดินหน้าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ทุ่มเททำงานแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่