เิปิด 86 รายชื่อญาติแม้ว นักธุรกิจ ท่อน้ำเลี้ยงแดง

เิปิด 86 รายชื่อญาติแม้ว นักธุรกิจ ท่อน้ำเลี้ยงแดง
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ตามที่ทาง ศอฉ.จะออกคำสั่งให้ทางบุคคลและคณะบุคคล จำนวน 86 ราย (ต่อมาวันที่ 17 มิ.ย.2553 พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษก ศอฉ.แถลงเหลือ 83 ราย) เข้ารายงานตัว เพื่อชี้แจงและสอบสวนเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ว่าเกี่ยวพันกับการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงหรือไม่อย่างไรนั้น ได้มีการเปิดเผยรายชื่อทั้งหมดออกมาแล้ว มีทั้งญาติของอดีตนายก พ.ต.ท. ทักษิณ นักธุรกิจ นักการเมือง

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

คุณหญิงพจมาน ชินวัตร 

นายพานทองแท้ ชินวัตร 

น.ส.พินทองทา ชินวัตร 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

นางเยาวเรศ ชินวัตร 

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 

นางกาญจนา หงษ์เหิน เลขานุการคุณหญิงพจมาน

พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร อดีต ผบ.ทบ. 

นายการุณ โหสกุล สส.กทม. 

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ สส.กทม. 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

นายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีต รมว.คมนาคม 

นายไชยา สะสมทรัพย์ สส.นครปฐม 

นายประชา ประสพดี สส.สมุทรปราการ 

นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร สส.นครนายก 

นายสงวน พงษ์มณี สส.ลำพูน 

นายไพโรจน์ ตันบรรจง อดีต สส.พะเยา

นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ สส.อุบลราชธานี 

พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ สส.นครราชสีมา 

นางดวงแข อรรณพพร สส.ขอนแก่น 

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช อดีต รมช.มหาดไทย

นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร สส.ขอนแก่น 

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ สส.ขอนแก่น 

นายเจริญ จรรย์โกมล สส.ชัยภูมิ 

นายอนุสรณ์ ปั้นทอง สส.กทม. 

นายสงคราม เลิศกิจไพโรจน์ 

นายสุธรรม แสงประทุม 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

นายประยุทธ มหากิจศิริ 

นายพันธ์เลิศ ใบหยก 

นพ.เหวง โตจิราการ 

นายวีระ มุสิกพงศ์ 

นายขวัญชัย ไพรพนา 

นายนิสิต สินธุไพร 

นายก่อแก้ว พิกุลทอง 

พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์ 

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ 

นายเมธี อมรวุฒิกุล

นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข 

นายสาโรจน์ หงษ์ชูเวศ 

นายเอกราช ช่างเหลา 

นางวิยดี สุตะวงศ์ 

นายทัศ เชาวนเสถียร 

นายสมหวัง อัสราษี 

นางจุฑารัตน์ เมนะเศวต 

นายสมชาย ไพบูลย์

นายพศิน หอกลาง

นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ

นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ 

พล.ท.มนัส เปาริก 

พล.ท.พฤณท์ สุวรรณทัต

พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค 

พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น 

บริษัท เวิร์ธซัพพลายส์ 

บริษัท บี.บี.ดี. 

บริษัท บี.พี. 

บริษัท ประไหมสุหรี พร็อพเพอร์ตี้ 

บริษัท พีที คอร์ปอเรชัน

บริษัท เอสซีเค แอสแซท

 บริษัท เอสซี ออฟฟิชซ์ ปาร์ค 

บริษัท เอสซี ออฟฟิชซ์ พลาซ่า

บริษัท โอเอไอ คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ 

บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ 

บริษัท โอเอไอ ลิสซิ่ง 

บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น