ยังไม่สรุปใครนั่งประธานปฏิรูป

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา เปิดเผยความคืบหน้า กรณีการสรรหา ประธานคณะกรรมการร่วมปฏิรูปประเทศ ว่าทางคณะกรรมการได้มีการประชุมกัน วานนี้ โดยยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าจะเป็นบุคคลใด รวมทั้ง นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี และนายแพทย์ประเวศ วสี ราษฎรอาวุโส ซึ่งคณะการรการก็มีการโหวตทั้ง 2 รายชื่อ โดยยังไม่มีข้อสรุปว่า คณะกรรมการ จะเป็นผู้เลือกประธานกันเอง หรือ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจนายกรัฐมนตรี แต่ยอมรับว่า คณะกรรมการชุดนี้ที่จัดตั้งขึ้นมา ได้มาทำงานให้ประชาชน ถึงแม้รัฐบาลจะเปลี่ยนเป็นชุดใด คณะกรรมการชุดนี้ก็จะดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมการอยู่ระหว่างการดำเนินการเชิงกลไก ที่ต้องมีการใช้งบประมาณ มีพนักงงาน มีการดำเนินการตามขั้นตอนหลายประการ จึงยังไม่
สามารถสรุปได้ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม นายไพบูลย์ ยังกล่าวว่า การทำงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าว จะเร่งดำเนินการ โดยหาเรื่องใดที่สามารถทำได้เร็ว อาทิ เรื่องความแห้งแล้ง ก็สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว แต่หากเป็นเรื่องคอร์รัปชั่น ก็อาจทำได้ช้า เนื่องจาก ต้องตรวจสอบหลายขั้นตอนและมีหลักฐานชัดเจน จึงต้องใช้เวลา