ปธ.เจโทร ยันญี่ปุ่นยังลงทุนในไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผย ภายหลัง นาย Munenori Yamada ประธานองค์การ ส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ เจโทร กรุงเทพ เข้าพบว่า เจโทรได้หารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ทั้งด้านการค้าและการลงทุน รวมถึงแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีการลงทุนในประเทศไทยมากที่สุด และพร้อมที่จะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการหารือในครั้งนี้ ญี่ปุ่นได้ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรม ช่วยใน 3 เรื่อง คือ การแก้ไขปัญหาโครงการลงทุน
ในพื้นที่มาบตาพุด ที่ยังคั่งค้างอยู่ ซึ่งทางรัฐบาลไทย ได้มีการร่วมมือกับภาคเอกชน เดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่าง เร็วที่สุด และเชื่อว่า ปัญหาจะคลี่คลายลงได้ในเร็วๆ นี้ อีกทั้งทางญี่ปุ่น ยังขอให้ไทยช่วยเหลือกิจการลงทุน ในไทยของญี่ปุ่น ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมือง ซึ่งรัฐบาลไทยได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอยู่แล้ว ส่วนเรื่องสุดท้ายที่ทางเจโทร ประสานคือ ขอให้ช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นอกจากนี้ ทางกระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จะมี ความร่วมมือกับทางเจโทร กรุงเทพ เปลี่ยนจากประชุมในเร็วๆ นี้ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ SME และทำให้เกิดการพัฒนา SME ทั้งระบบ