ธปท.ชี้ไทยเผชิญความผันผวนเงินทุนอีก2-3ปี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบัณฑิต นิจถาวร รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ตปท.) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยจะเผชิญภาวะผันผวนของเงินทุนไปอีก 2 - 3 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เนื่องจากเศรษฐกิจโลกแม้ว่าจะฟื้นตัวขึ้นแล้ว แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะทำให้การฟื้นตัวชะลอลง รวมถึงปัญหาหนี้สาธารณะของประเทศยุโรป ยังไม่ชัดเจนว่าจะแก้ไขได้มากน้อยแค่ไหน เพราะนโยบายกระตุ้นด้านการคลังมีข้อจำกัดประกอบกับมีความเสี่ยงปัญหายุโรปแบบกระจายวงกว้างไปยังมุมอื่นในโลก

ขณะที่เศรษฐกิจเอเชียก็จะขยายตัวดีกว่า และจะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ทำให้เงินทุนไหลเข้ามาในเอเชียและไทย แต่ก็ยังมีนักลงทุนส่วนหนึ่งที่ยังไม่มั่นใจในการลงทุน เพราะวิกฤติภาวะเศรษฐกิจโลก ทำให้มีการโยกเงินเข้าและออก ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะเงินทุนเคลื่อนย้ายในไทยและเอเชีย

อย่างไรก็ตามมองว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย มีความต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสแรกเป็นต้นมา โดยมองว่า เศรษฐกิจตลอดทั้งปีนี้จะสามารถก้าวผ่านการชุมนุมในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาได้แล้ว ดังนั้นเศรษฐกิจไทยก็จะกลับมาขยายตัวดีขึ้น โดยปัจจัยหลักมาจากการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะประคับประคองให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้