ปลัด ยธ.เผย เร่งเดินสายหา กก.คอป.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า หลังจาก นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อความปรองดองแห่งชาติ (คอป.) เข้าพบ นายวีระ มุกสิกพงศ์ ประธานแกนนำ นปช.
แล้ว จากนี้ คอป. ได้เดินสายพบปะกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในบ้านเมืองอีกหลายกลุ่ม และนายคณิต ไม่ต้องการสร้างภาพให้เป็นข่าวว่า คอป. ได้รับการตอบรับจากสังคมอย่างไรบ้าง ดังนั้น จึงไม่มีการให้ข่าวรายวันแต่ยืนยันว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้ คอป. จะมีนัดเพื่อหารือบุคคลกลุ่มต่างๆจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ในส่วนการจัดตั้งคณะกรรมการ และเลขา คอป. เพื่อทำหน้าที่รวบรวมความคิดเห็นของบุคคลในกลุ่มต่างๆ แล้ว ก็จะเร่งทำรายงานเบื้องต้น เพื่อสรุปให้ทันทีจะเสนอนายกรัฐมนตรีตามที่กรอบกำหนดภายใน 15 วัน

นายกิตติพงษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการดำเนินใน 1 สัปดาห์ หลังจากนี้ คอป. จะปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการเดินสายพบกลุ่มบุคคล เป็นการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสังคมภายนอก รวมทั้งจะให้ความรู้และทำความเข้าใจกับสังคมถึงบทบาทการทำงานของ คอป. ซึ่งไม่ใช่การไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ว่า ใครผิดถูกอย่างไร แต่จะเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด นอกจากนี้คอป.จะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศซึ่งมีประสบการณ์การทำงานเรื่องการคลี่คลาย
ความขัดแยงมาให้มุมมองในการทำงานกับ คอป.

นายกิตติพงษ์ ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้รูปแบบของคณะกรรมการยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นการดึงทุกฝ่ายจากคู่ขัดแย้งให้เข้าร่วมเป็นกรรมการ หรือจะตั้งคนกลางขึ้นมาเป็นกรรมการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อมูลจากทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามยอมรับว่าแนวทางการนำคู่ขัดแย้งร่วมเป็นคณะกรรมการนั้นมีข้อท้วงติงว่าอาจไม่เหมาะสม เพราะเกรงจะทำให้เกิดความขัดแย้งกันมากขึ้นจนไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ส่วนสถานที่ทำงานของ คอป.คงต้องรอให้คณะกรรรมการเกิดขึ้นก่อนเพื่อตกลงกันว่าจะใช้สถานที่ใด แม้ว่ากระทรวงยุติธรรมจะมีความพร้อมทั้งบุคคลากรและสถานที่แต่เกรงว่าการเปิดให้เข้ามาใช้สถานที่และบุคลากรของกระทรวง จะเกิดข้อครหา และทำให้เสียภาพลักษณ์ความเป็นกลางของคณะกรรมการอิสระได้